Ентропија

ЕНТРОПИЈА
[10ти Април 2019] 

Прва самостојна изложба на Никола Панов.
Хаосот е претставен преку дваесет дела нацртани со репетограф и обработени компјутерски.